3 boyutlu tasarım ve modelleme

3d proje
3 boyutlu tasarım eğitimi nedir?

-Eğitimimiz ile 3 boyutlu modelleme kullanarak bir problem çözümünün fiziki olarak tasarlanması veya hayal gücünü harekete geçirerek bu tasarımların somut modeller haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
-Yapılan uygulamalar öğrencilerimizin analitik becerilerini, mekansal farkındalıklarını ve matematik becerileri ile 3 boyutlu düşünebilme yetkinliklerini artırmaktadır.
-Bilgisayar üzerinde hazırlanan çizim ve tasarımlar hızlı bir şekilde prototiplenerek yine hemen üzerlerinde analiz ve düzenlemeler yapılmaktadır. Bu şekilde tasarımlarımların geliştirilip zenginleştirilerek çocuklarımızın öz güven ve odaklanabilme özelliklerini gelişmektedir .
-Tinkercad arayüzünü kullanarak eğlenceli tasarımlar yapıyor ve anında 3 boyutlu çıktılarını alıyoruz.

Her hafta farklı bir tasarımla modellerimizi somutlaştırıyoruz...

3D yazıcı ile modelleme örneği