Drama...

Kısa Film Atölyesi...

drama

Drama derslerimiz ile bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanılacağı için kişinin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.
Böylece kendini ve sorunlarını ifade edebilme ve yorumlama öğrenilmektedir. Drama, oyun oynayarak yapıldığından kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.
Eğitim programımız boyunca her hafta düzenli olarak yapacağımız etkinliklerde senaryo, tiyatro atölyeleri ve kısa film çalışmaları ile çocukların özgüvenleri arttırılarak sosyal becerileri üst noktaya taşınacaktır.

Eğitim sonrası kazanımlar:
-Eleştirel düşünme yeteneği
-Problem çözme yeteneğinin gelişmesi
-İşbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin güçlenmesi
-Empati ve sabır gelişimi