Sınıf Merkezlerimiz

Özgün Eğitim Ortamları...

Özgün Eğitim Ortamlarımız ve Sınıf Merkezlerimiz:

Tasarlayarak, planlayarak ve bunları yaparak yaşayabileceği; potansiyelini keşfederek günlük hayat becerileri kazanabileceği ve bilimsel konuları keşfederek
içselleştirebileceği Özgün Eğitim Ortamları ve Sınıf Merkezleri yaratılmıştır.

Bilim Merkezi:
Çocukların bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, zihinsel bakımdan uyarılmaları, neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri alanlarda yaşına uygun etkinliklerin planlandığı merkezdir. Çocukların süreci yönettikleri deney çalışmaları ve keşif uygulamaları şeklinde düzenlenmektedir.

Sanat ve Yaratıcılık Merkezi:
Çocukların özgürce tasarladıklarını ve hayata geçirebilecekleri, artık materyalleri kullanarak oluşturulan özgün ürünlerin çocuk tarafından sergilenip, anlatılmasının istendiği merkezdir.
Matematik Merkezi:
Sayı ve sembollerin, geometrik şekillerin, parça bütün ilişkisinin kavrandığı, ölçüm yapıldığı ve veri analizlerinin sağlandığı merkezdir. Bu merkezle ilgili etkinlikler hem bireysel hem de grup çalışmaları olarak planlanmakta, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla da desteklenmektedir.
Dil, Yaratıcı Okuryazarlık ve İletişim Merkezi:
Anlama bilgisi, konuşma, kelime hazinesi, fonolojik farkındalık, alfabe bilgisi, taklit etme, kitap ve kavram bilgisinin öğrenildiği ve pekiştirildiği merkezdir. Yaratıcı yazarlık etkinlikleriyle çocukların konuşma ve yazma arasındaki ilişkiyi kurmaları sağlanır. Büyük grup çalışmaları, mesaj tahtası, planlama ve geri bildirim zamanlarıyla, küçük grup zamanlarından oluşmaktadır. Bu etkinlikler gerçekleştirilirken çocukların hazır bulunuşluk düzeylerine de önem verilmektedir.
Dramatik Oyun ve Evcilik Merkezi:
Çocukların topluluk önünde konuşmalarını, kendini ifade etmelerini, rol yapmalarını yaş grubu ve gelişim özelliklerine göre hazırlanan yazılı metinlerle destekleyen merkezdir.
Yaşamsal Beceriler Merkezi:
Günlük rollerin benimsendiği ve uygulandığı, hayatın akışı içinde sıkça karşılaşılan problem durumlarına veya geliştirilebilen alanlara hitap eden merkezdir. (örn. Ne kadar yemek yiyeceği veya bir çay tabağına kaç nohutun sığabileceği…v.b)
Yapı-Blok ve Eğitici Masa Oyunları Merkezi:
Çocuklar gördükleri ile zihinlerinde resimler oluştururlar. Yapı-blok etkinlikleriyle çocuklar hayal etmeyi, inşa etmeyi, soyut düşüncelerini somutlaştırmayı, şekil, boyut, sıralama, mekân, uzunluk ve örüntü oluşturmayı öğrendiği merkezdir.