Öğretmen-Aile-Çocuk ve Kurum İlişkisi

blog

Okulöncesi dönemde, çocuğa dış dünyayı tanıma olanağı veren, ona çeşitli alışkanlıklar kazandıran temel kurum ailedir. Çocuk, aile içinde temel öğrenme için gerekli deneyimleri kazanırken, okulöncesi eğitim kurumlarında bu deneyimleri pekiştirme ve zenginleştirme fırsatını bulur. Aile ile işbirliği veya daha yaygın kullanılan şekliyle “aile katılımı”, okulöncesi eğitim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Aile katılımı etkinlikleri ailenin çocuğunu daha iyi tanıması sağlama, kurumda verilen eğitimin devamlılığı ve ailelerin program konusunda bilgi sahibi olabilmesi gibi nedenlerle mutlaka planlı olarak yapılmalıdır. Aile katılımı anlayışının temel felsefesi, aile yaşamını güçlendirerek çocuğun gelişimine katkıda bulunmaktır. Ebeveynler, öğretmenlerin kendilerini dinlemesinden, çocuklarıyla ilgili bilgileri paylaşmaktan, çocukların bakım sorunları ile ilgili öneriler almaktan ve veli olarak rollerinin teşvik edilmesinden hoşnut olur, desteklendiklerine inanırlar. Aile katılımı sayesinde öğretmenler; çocukları hakkında ev ve aile ortamları ile ilgili daha geniş bir perspektife sahip olurlar. Evle eğitim kurumu arasındaki bu paylaşım, iletişim ve katılımın planlı bir şekilde ele alınması hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerin çocuğun gelişimine ilişkin isteklerini gerçekleştirme fırsat yaratır. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmaları; dört başlık altında gruplandırılabilir.

Okul yönetimi tarafından düzenlenen aile eğitimi etkinlikleri kapsamında yapılan aile katılım çalışmaları (Eğitim toplantıları, konferans, eğitim seminerleri, uzman rehberliğinde bireysel görüşme, makale, broşür, el kitabı, dergi, afiş, eğitim panosu, web sayfası etkinlikleri)
-Öğretmenler tarafından düzenlenen ailelerle iletişim kurma etkinlikleri kapsamında yapılan aile katılım çalışmaları (geliş-gidiş zamanları, telefon görüşmeleri, etkinlik dosyaları, teyp kayıtları, fotoğraflar, duyuru panoları, bülten tahtaları, haber mektupları, yazışmalar, toplantılar, okul ziyaretleri, ev ziyaretleri, bireysel görüşme, gelişim raporu, elektronik posta)
-Öğretmen tarafından düzenlenen ailelerin eğitim programına etkin katılımını sağlayan etkinlikler kapsamında yapılan aile katılım çalışmaları (ebeveynin etkinliklerde öğretmen rolünü üstlenerek eğitimi gerçekleştirmesi, ailenin, evde okuldakine benzer bir eğitim olayını gerçekleştirip okulda sunması, ailenin çocuklara kahvaltı, yemek ve oyunda rehberlik etmesi, ailenin sınıf dışı etkinliklerde öğretmene yardımcı olması, ailenin dosyalama, dolap düzenlenmesi gibi etkinliklerde öğretmene yardımcı olması, ailenin meslekleri ya da özel yetenekleriyle ilgili bir konuda çocuklarla birlikte etkinliğe katılması, belirli gün ve haftalarla ilgili çocuklarla birlikte ailelerin de katılabileceği etkinlikler düzenlenmesi)
-Aileler tarafından düzenlenen aile katılım çalışmaları kapsamında (kermesler, piknikler, ev ziyaretleri, sergiler ve aile yemekleri) şeklindedir.

Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak olan aile katılım çalışmaları sayesinde çocukların sosyal becerilerinin geliştiği; problem davranışların yerini prososyal davranışların aldığı yapılan çalışmalarda görülmektedir.

Paylaş

Tags:Öğretmen-Aile-Çocuk ve Kurum,Okul öncesi eğitim ve önemi , anaokulu, kreş, ön okul