Üstün Yeteneklilere

Özel Eğitim Programı...

üstün yetenekli çocuklar

Üstün yetenekli çocuk bilişsel gelişim, dil gelişim, sosyal duygusal gelişim, motor gelişim alanlarında yaşıtlarından beklenenin üzerinde potansiyel gösteren ‘’yüksek potansiyelli’’ çocuklar olarak tanımlanabilmektedir. Üstün yetenekli çocuklar akranları ile birlikte aynı sınıf ortamında aynı müfredatı takip etmek ile birlikte ilgileri ve potansiyellerini gösterecekleri gelişimsel ve eğitimsel ihtiyaçları bulunmaktadır.

Üstün yetenekli çocuklar ülkemiz adına önemli bir potansiyele sahip değerli kaynaklardır. Doğru bir öğretim ve yönlendirme ile içlerindeki bu potansiyeli kullanarak konularında dünya çapında lider konumunda olan bireylere dönüşebilirler. Bu programlar hem üstün yetenekli çocukların doğasını hem de yeteneklerinin seviyesini ortaya çıkaracaktır. Ancak literatüre göre çocukların %2’si üstün yetenekli kabul edilmesine ve ülkemizde bu oranla binlerce üstün yetenekli çocuk olmasına rağmen onların eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim programları maalesef yaygın değildir. Bu çocuklara sunulacak eğitim hizmetlerinin temelinde, onların öğrenmelerini zorlayıcı ve içeriği zenginleştirilmiş öğretim stratejilerinin uygulanması gerekmektedir.
Üstün yetenekli çocuklar eğitimlerini nerede alırlarsa alsınlar kesinlikle uygun bir şekilde farklılaştırılmış ve bireysel özelliklerine cevap verebilen özel bir programa ihtiyaç duyarlar. Günümüzde üstün yetenekli çocuklara sunulacak eğitim hizmetlerinin gelişen ve değişen teknoloji ile ahenk oluşturması önemli bir husustur.

Global sınıf bu amaçla üstün yetenekli çocuklarımızın gelişimsel ve eğitimsel ihtiyaçlarına büyük önem veriyor… Bu kapsamda üstün yetenekli çocuklarımız için teknoloji tabanlı dersler; kodlama (bilgisayar programlama), üç boyutlu tasarım, robotik, sosyal-duygusal gelişimlerine yönelik; yoga ve felsefe alanlarında eğitimler sunulacaktır. Uzman eğitim kadromuz, çocuk gelişimcimiz, çocuk psikiyatrimiz ve çocuk psikologumuz ile üstün yetenekli çocuklarımız ve ailelerine hizmet veriyor, bu müthiş potansiyelleri ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz.
Ayrıca Hacettepe çocuk gelişim bölümünün değerli akademisyenleri Araş. Gör. Bahar UYAROĞLU ve Araş. Gör. Burcu Bülbün AKTI projemize danışmanlık yaparak süreci yönlendiriyor…


Eğitim süreci içerisinde gelişim gözlem formları, aile görüşmeleri, aile katılımı, ailelere yönelik ayda bir seminerler düzenlencektir.

Üstün Yetenek Programı Ders İçerikleri


ÇOCUK YOGASI
-Çocuk yogası, çocukların yaşamın koşuşturmacısı ile birlikte gelen stresten arınmalarını, bedenen ve ruhen rahatlamalarını, huzurlu, özgüveni yüksek bireyler olmalarını sağlar.
-Çocuk yogası, yetişkinlerin yaptığı yogadan uygulama olarak farklılıklar gösterir. Çocuklar ile yogada, uygulanan hareketler aynıyken uygulama süreleri farklılık gösterir.
-Çocuklar ile yapılan yoga uygulamalarında, uygun hareketler ve nefes teknikleri önemlidir. Uygulamalar sırasında yapılan duruşlar ile bedenen güçlü, dengeli ve esnek olmaları sağlanırken, oynanan oyunlar ile duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri, yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
-Çocuk yogası, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine, bedenen ve ruhen rahat, huzurlu, kendine güvenen, mutlu bireyler olmalarına katkı sağlar.

ÇOCUK FELSEFESİ
- Çocuk felsefesinde çocuklara bir uyaran (animasyon, hikâye, resim, nesne, müzik) sunulur. Bu uyaran etrafında diyalog kurulabilmesi için uyarana ilişkin sorular sorulur.
Burada önemli olan cevaplar değil, sorulardır. Böylece çocukların daha çok düşünecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir zemin oluşturulur. Amaç çocuklara felsefe dersi vermek değil, çocukların soyut, özgür ve evrensel bir bakış açısı kazanabilmesi, bilgi ve bilimin tüm alanlarına bir bütün olarak bakabilmesi ve onların doğrularını ya da değerlerini eleştirmeyi öğrenmesidir.

ZEKÂ ATÖLYESİ
- Zekâ atölyesi; birbirinden farklı akıl oyunlarıyla kavram, ilke, algı ve yönergeleri kullanarak çocuklarımıza soyut ya da somut nesneler arası ilişkileri kavrama, analiz yapma, akıl yürütme ve bu becerileri belirli bir amaca ulaşmak için kombine edebilme yetkinliklerini kazandırmaktadır. Akıl oyunları, kurs dönemi boyunca anasınıfı öğretmenimiz ve akıl oyunları uzmanımız tarafından öğretilerek oynatılmaktadır.

Okul Öncesi Dönem ve akıl oyunları:
-Bu dönem çocukların kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı ve beyin gelişiminin % 80’inin tamamlandığı bir dönemdir. Okul öncesi dönemin en iyi şekilde ve uygun yaşantılarla geçirilmesi son derece önemlidir. Çocuğa sağlanacak yaşantıların türü ve kalitesi çocuğun potansiyellerinin ortaya çıkmasıyla doğru orantılıdır. Akıl oyunları, çocukların farkındalık becerisi, görsel algı, seçici dikkat, problem çözme becerisi ve sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca akıl oyunlarının tüm uygulamalarında çocuklar aktif rol üstlenerek aktif yardımlaşma, birlikte hareket etme becerileri kazanmaktadırlar.

İlkokul dönemi ve akıl oyunları:
-İlkokul döneminde çocukların öğrenme ortamını daha eğlenceli ve verimli hale getirir. Üretken düşünme becerilerinin geliştirilmesine, görsel algı kabiliyetlerinin artmasına yardımcı olur. Sosyal ortamlarda kendini nasıl ifade edeceği bilinci oluşur. Oyunların doğasında bulunan bir probleme karşı çözüm üretme özelliğinden dolayı çocuklar problem çözme yeteneğinin gelişmesiyle birlikte, bu yetkinliklerini hayatın diğer alanlarında da uygulama fırsatı bulacaktır. Oyunlarda çocuklar aktif rol üstlenerek bir anlamda hayatın provasını yaparlar. Oyun ortamında öğrendiklerini hayatın diğer alanlarına da aktarırlar.

KODLAMA (BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA)
-Kodlama (bilgisayar programlama) dünyanın hangi ülkesine gidersek gidelim geçerliliği olan ve kariyer kapılarını açan bir yetkinlik olarak karşımıza çıkıyor.
-Yazılım becerisi tüm ülkelerde birçok iş pozisyonu için aranan bir özellik olmanın yanında çocuklarımızın sosyal hayatında; problem çözme, stratejik düşünme plan yapma gibi yetenekleri de geliştirerek dikkat eksikliklerini gideriyor.
-Ayrıca hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan teknolojiyi tüketen taraf olma yerine, arkasındaki dünyayı anlayıp, teknolojiye yön verebilme vizyonunu çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor...
-Eğitim boyunca çocuklarımızı eğlendirerek, oyunlarla temel algoritma bilgisi kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede herhangi bir yazılım programlama dili için gereken temel beceriler elde edilerek program sonunda çocuklarımıza kendilerine ait birkaç tane oyun tasarlayıp kodlamalarını hedefliyoruz…
-Kodlama eğitimlerimiz her biri 8 hafta süren 3 kurdan oluşuyor. İlk kurda temel algoritma becerisini kazandıktan sonra 2. kurumuzda scratch ile daha profosyonel oyunlar kodluyoruz. 3. kurumuzda ise artık sürükle bırak yöntemiyle değil gerçek kodlama ekranlarında, gerçek komutlarla "Python" programlama dilini öğreniyoruz...

ROBOTİK
-LEGO WeDo robotik eğitim seti çocukların ilgisini fen ve mühendislik konularını öğrenmeye çekmek ve bu yönde motive etmek için geliştirilmiştir.
-Bu amacı motorlu LEGO modelleri ve basit programlama yoluyla gerçekleştirmektedir. "Yaparak” ve “Düşünerek” öğrenme çözümünü sunmaktır.
-Program içeriğinde çocuklar soru sorarak ve problem çözerek öğrenirler. Bu metot bilmeleri gereken her şeyi anlatmak yerine, onlara ne bildiklerini sorgulatır ve keşfetmelerini sağlar.
-Program 16 projeden oluşmaktadır ve her biri üç aşamaya ayrılmıştır: “Keşfetme” , “Yapım” ve “Paylaşma” ...
Projelerde sekiz farklı fen ve mühendislik pratiği geliştirilmesi amaçlanmaktadır
1. Sorular sormak ve problem çözmek
2. Model kullanmak
3. Prototip tasarlamak
4. Araştırmak
5. Veri analiz etmek ve yorumlamak
6. Sayısal düşünmek
7. Kanıtlardan argüman oluşturmak
8. Bilgi toplamak, değerlendirmek ve bağlantı kurmak

ÜÇ BOYUTLU TASARIM
-Eğitimimiz ile 3 boyutlu modelleme kullanarak bir problem çözümünün fiziki olarak tasarlanması veya hayal gücünü harekete geçirerek bu tasarımların somut modeller haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
-Yapılan uygulamalar çocuklarımızın analitik becerilerini, mekansal farkındalıklarını ve matematik becerileri ile 3 boyutlu düşünebilme yetkinliklerini artırmaktadır.
-Bilgisayar üzerinde hazırlanan çizim ve tasarımlar hızlı bir şekilde prototiplenerek yine hemen üzerlerinde analiz ve düzenlemeler yapılmaktadır. Bu şekilde tasarımlarımların geliştirilip zenginleştirilerek çocuklarımızın öz güven ve odaklanabilme özelliklerini gelişmektedir .
-Tinkercad arayüzünü kullanarak eğlenceli tasarımlar yapıyor ve anında 3 boyutlu çıktılarını alıyoruz.
Her hafta farklı bir tasarımla modellerimizi 3 boyutlu yazıcılarımızda üreterek somutlaştırıyoruz...

logo

Global sınıf anaokulu Odtü mezunu kurucular, çocuk psikolog-psikiyatristleri ve Hacettepe Üniversitesi çocuk gelişimi bölümünün değerli akademik katkıları kurulmuş bir anaokuludur. Global sınıf, çocuklara yönelilk kodlama,robotik, 3 boyutlu tasarım gibi teknoloji tabanlı eğitimleriyle Ankara'da ilkler arasında yer almış bir kişisel gelişim kursu olarak faaliyete başlayarak sektör birikim ve tecrübelerini ön okul ortamına taşımıştır.

Adres: Mutlukent Mah. 1964 Sk. No: 6A Ümitköy Çankaya/Ankara

Bize ulaşın
Sosyal Medya